KULTURLADEN

ET VÆLD AF MULIGHEDER

Foreningen ”Fuglebjerg Kulturlade”.

I henhold til vedtægternes § 4 stk. 2, - indkaldes der til generalforsamling –

Onsdag den 16. marts 2016 - kl. 19:30 i Kulturladen

med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent. 
 2. Bestyrelsens og udvalgenes beretning.

   

 3. Regnskab, kontingent og budget for det kommende år.

   

 4. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter. 

  A - Valg til bestyrelse:
  På valg er følgende:
  Ole Jørgensen, Fasanvej 1, og Jens Finne, Lærkevænget 11, 4250 Fuglebjerg.

  B - Valg af bestyrelsessuppleanter:
  På valg er følgende:
  Hans E. Madsen, Sandvedvej 46, 4262 Sandved.
  Flemming Andersen, Spurvevej 4, 4250 Fuglebjerg.

 5. Valg af revisorer.
  På valg er følgende:
  Jørn Steen, Svalevænget 7, og Ole Kert, Lærkevej 9, 4250 Fuglebjerg..

  Valg af revisorsuppleant:
  På valg er følgende:
  Marianne Bülow, Sorøvej 24, 4250 Fuglebjerg.

 6. Indkomne forslag.

   

 7. Nedsættelse af arbejdsgrupper.

   

 8. Eventuelt

        Bestyrelsen.

Login