KULTURLADEN

ET VÆLD AF MULIGHEDER

Foreningen ”Fuglebjerg Kulturlade”.

I henhold til vedtægternes § 4 stk. 2, - indkaldes der til generalforsamling –

Onsdag den 1. marts 2017 – kl. 19.00 i Kulturladen.

med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens og udvalgenes beretning.

3. Regnskab, kontingent og budget for det kommende år.

4. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter.

A - Valg til bestyrelse:
På valg er følgende:
Holger V. Hansen, Karrebæksminde, Steen T. Andersen, Palmevængevej 8, Mogens Olesen, Fuglebjergvej 1, Fuglebjerg.

B - Valg af bestyrelsessuppleant:
På valg er følgende:
Flemming Andersen, Spurvevej 4, 4250 Fuglebjerg

5. Valg af revisorer.

På valg er følgende:
Jørn Steen, Svalevænget 7, og Torgny Nordberg, Svalevej 23, 4250 Fuglebjerg.

Valg af revisorsuppleant:

På valg er følgende:
Marianne Bülow, Sorøvej 24, 4250 Fuglebjerg..

6. Indkomne forslag.

7. Nedsættelse af arbejdsgrupper.

8. Eventuelt.

Bestyrelsen.

Login