KULTURLADEN

ET VÆLD AF MULIGHEDER

Forslag til Lokalplan 058 Solenergianlæg ved Fuglebjerg

lokalplan058    DSC 000001(7)               

5. maj 2015

Næstved Byråd har den 28.04.2015 vedtaget ovennævnte forslag til lokalplan, samt tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2013-2015.

Formål med lokalplanen:
Lokalplanen har til formål, at muliggøre etablering af et solenergianlæg med tilhørende driftstekniske installationer. Planen skal endvidere sikre de landskabelige forhold ved etablering af afskærmende beplantning, samt sikre reetablering af området når anvendelsen til solenergianlæg ophører.

Kommuneplantillægget udlægger planområdet til kommuneplanrammeområde 5 T2, Solenergianlæg ved Fuglebjerg.

Borgermøde
I forbindelse med offentlighedsperioden holdes der borgermøde d. 20.05.2015 kl. 19.00 i Kulturladen, Korsørvej 2, Fuglebjerg.

Forslaget kan ses her : Lokalplanforslag 058

Se mere her på Næstvedsiden