Alle billeder fra Spil Dansk dagen i 2015.

(Alle fra DVD-en)