KULTURLADEN

ET VÆLD AF MULIGHEDER

Fuglebjerg kommune har ved skrivelse af 17. juni 2002 meddelt tilsagn om støtte i henhold til byfornyelseslovens § 8 stk. 1.
Støtten udgør i alt max. 2.800.000 kr., inkl. honoraromkostninger jfr. budget.

Fuglebjerg kommune har udstedt følgende:
• Byggetilladelse – 19. marts 2003.
• Ibrugtagningstilladelse – 22. oktober 2003.

På baggrund af licitationen samt en stram opfølgning fra arkitektens side på de ugentlige byggemøder har medført, at det har været muligt, at foretage indkøb af borde og stole samt det mest nødvendige udstyr indenfor den økonomiske ramme.

Det var bestyrelsen som styregruppens målsætning, at Kulturladen skulle kunne fungere fra indvielsen.

Og det kan den med nuværende inventar og udstyr.

tegning bygning

02.JPG 06.JPG 05.JPG 03.JPG 04.JPG 01.JPG