KULTURLADEN

ET VÆLD AF MULIGHEDER

Vi har været tilbage i de gamle annaler, for at undersøge tilblivelsen af den gamle Rejselade som har tilhørt Fuglebjerg Kro indtil år 2000.
Som bekendt var det Christian den Femtes bevilling på kongelig privilegeret kro i Fuglebjerg den 12. november 1692.
Fuglebjerg blev efter grundloven i 1849 hjemsted for 5. valgkreds og valgsted for dens 13 kommuner.
Kroen blev centrum for egnens folkelige og politiske liv og for politiske afstemninger.

Taknemlige borgere i Sorø amts 5. valgkreds rejste i 1868 mindesmærket – ”Frederik VIIs buste” – på Torvet foran Kroen.

I de næste 250 år havde kroen forskellige ejere. 

Men den 11. januar 1858 købte Jespersen kroen af etatsråd Neergaard for 10.000 rigsdaler.
Med kroen fulgte 100 tdr. land agerjord udstykket fra Fuglebjerggård, samt købmandshandel, maltgøreri og bageri.
Den 4. oktober 1858 bortforpagtedes kroholdet til gæstgiver Peter Jensen.
Den voksede yderligere, og da den daværende krolade på Sorøvej (nuværende P. plads )var for lille, købte Jespersen en gammel ladebygning på Fuglebjerggård og genopførte den som ”Rejselade” ved Korsørvej.

Dens tætte og kraftige bjælkekonstruktion synes at være fra 1600-tallet.
Den blev, som sædvane var, forsynet med to små ”bisseværelser”, - blottet for komfort, - som gæsterum for landevejens riddere.
Herefter fulgte nogle turbulente år med flere ejere.

kulturladen001
Kroen blev mere og mere forfalden, - og en beskrivelse som passer bedst på kroen er fra ”Frokost-Guiden” i Børsen – den 28.11.1983, - som var på besøg og skrev om:
”Kroen hvor tiden har stået stille. På Fuglebjerg Kro er alt som i gamle dage”.
Det kan også nævnes, at sygdom var årsagen til at kroen var lukket i perioder.

Den 1. november 1998 købte Kirsten Pedersen kroen.
Hendes udmelding var meget klar, - nedrivning af den gamle Rejselade således, at der kan etableres flere parkeringspladser.