KULTURLADEN

ET VÆLD AF MULIGHEDER

bykort

Dette medførte, at en arbejdsgruppe under turismeudvalget fik til opgave, at indkalde til et offentligt møde, for at høre borgernes mening om bygningens fremtidige plads i bymidten.
Mødet blev afholdt torsdag den 2. december 1999 – kl. 19.30 på Fuglebjerg Kro.
Ser vi lidt tilbage så vil på datoen 2. december 1999 blive husket som den dato, hvor der blev afholdt offentligt møde med efterfølgende stiftende generalforsamling, hvor temaet var:
”Det er nu, der skal gribes ind, hvis ikke byens karakteristiske bygning skal rives ned”.
Der mødte 18 personer som alle var positive for en erhvervelse og istandsættelse af Kroladen.
På mødet blev der stiftet foreningen ”Fuglebjerg Kroladeforening” – på sidste generalforsamling i 2004 er navnet ændret til ”Kulturladeforeningen”.

04.JPG 01.JPG 02.JPG 03.JPG 05.JPG 06.JPG