KULTURLADEN

ET VÆLD AF MULIGHEDER

Herefter startede man på projektet med køb af bygningen.
Grunden med de gamle bygninger blev erhvervet for kr. 34.000.
Derefter skulle der sendes ansøgninger til myndighederne.

Efter ansøgninger og henvendelser med efterfølgende foretræde i By- og Boligministeriet, - blev glæden utroligt stor, da ministeriet ved skrivelse af 26. april 2001 meddelte, at der var reservert 4,1 mio. kr. til Helhedsorienteret byfornyelse omkring Fuglebjerg bymidte.

Heraf udgjorde 2,8 mio. kr. til projektet Kroladens restaurering.

Den anden glædelige begivenhed, var da licitationen den 17. marts 2003 blev afholdt.