KULTURLADEN

ET VÆLD AF MULIGHEDER

Med de laveste tilbud, kunne vi holde os indenfor den godkendte økonomiske ramme.


Arbejdet med restaureringen startede i april 2003.
Rejsegildet blev afholdt 26. juni 2003 med travle perioder og med en særdeles flot indsats fra håndværker og tilsyn.
Dagen Lørdag den 4. oktober 2003 var en miledag set ud fra Kulturladens side, idet man kunne fejre indvielse.
Med Kulturladen har vi fået en ny institution i byen/kommunen, - som vi ønsker, at kommunens og øvrige borger vil få glæde af.
Fra bestyrelsens side vil vi arbejde for, at benyttelsen af Kulturladen bliver så optimal som muligt.
Vi har bl.a. haft kontakt til amtets kultursekretariat for derved, at gøre opmærksom på, at vi nu også i Fuglebjerg har et Kulturhus.
For så vidt angår udlejningen, er der truffet aftale med kommunen, om et samarbejde, således, at udlejning m.v.
kan ske direkte ved henvendelse til kommunens sekretariat – via Kulturladen og kommunens hjemmeside samt ved telefonisk/personligt henvendelse.

Som nævnt var den økonomisk ramme på 2,8 mio. kr.