KULTURLADEN

ET VÆLD AF MULIGHEDER

Endeligt byggeregnskab – Restaureringen af Kulturladen.

Konto 

Entrepriseudgifter 

Budget 

Regnskab 

1100  Entrepriseforsikring – All-risk – under byggeriet  17.308  17.067,50
1200  Håndværkerudgifter:    
1201  Jord-, Beton- og murerentreprisen  693.500   693.500,00
1202   Tømrerentreprisen  1.005.826  1.005.826,00
1203   Tækkeentreprisen  204.875  204.875,00
1204   VVS-entreprisen  86.390  86.390,00
1205   El-entreprisen  157.189  157.189,00
1208   Uforusete udgifter  130.000  59.414,00
1200   Håndværkerudgifter ialt  2.277.780 2.207.194,00
1300   Rådgivning samt bygherreudgifter:    
1301  Honorar - teknisk rådgivning   284.722  287.300,00
1302   Honorar - byggeadministration  71.200  54.700,00
1304   Trykkeudgifter m.v.  0  24.563,60
1305   Kørsel og porto – byggemøder o. lign.  0  12.278,26
1306   Tilslutningsafg. – El, vand, fjernvarme og Internet  0  60.600,00
1307   Byggestrøm  0  1.429,17
1309   Vinterforanstaltninger - Afdækning af gl. stråtag  0  0,00
1310   Byggeherreudgifter inkl. inventar og udstyr  166.298  171..325,20
1300   Rådgivning og bygherreudgifter – i alt   522.220  612.196,23
1400   Bidrag fra foreningen samt sponsorbidrag:    
1403   Sponsorering af Mikado-stole fra erhvervsfore.  0  -27.300,00
1404   Foreningsbidrag til inventar og udstyr  0  -10.000,00
1400   Bidrag fra foreninger og sponsorbidrag – i alt  0  -37.300,00
   I alt samlet udgift   2.800.000  2.799.157,73
01.JPG 05.JPG 02.JPG 06.JPG 04.JPG 03.JPG