KULTURLADEN

ET VÆLD AF MULIGHEDER

Kulturladen er åben for alle, som ønsker at deltage i det kulturelle og sociale liv i Fuglebjerg.

Fuglebjerg Kulturlade har et bredt sigte, som består dels i bevaring af kulturværdier, dels at være et kulturelt mødested.
Bestyrelsen i Fuglebjerg Kulturlade, ønsker at være med til at fremme det positive kultur-element i Fuglebjerg.
det er muligt at leje Kulturladen til diverse arrangementer.

Kulturelt center, Kulturladen
er med sin karakteristiske placering en markant bygning i Fuglebjerg.

DSC 000001(11)
Historisk har kroladen eller rejseladen altid været en del af livet omkring kroen.

At dømme efter de bygningsmæssige detaljer kan bygningen tilbageføres til begyndelsen af 18-hundredetallet og muligvis endnu tidligere.
Her kunne man få sin cykel sikkert anbragt, når man skulle videre med rutebilen, og her blev heste opstaldet.
Der var vognmandsforretning, og i perioder har den fungeret som herberg for landevejens riddere.

Bygningen er meget funktionel med den gennemgående sal med port i begge ender.
Mod gårdsiden er bygningen lavere med et sidegalleri bestående af depot, mødelokale m. tekøkken, garderobe og toilet.
Det gennemgående rum giver en oplevelse af den historiske baggrund og et grundlag for at forstå den centrale betydning, bygningen engang har haft for livet omkring kroen og byens torv.
Der er udarbejdet et projekt, der viser, at bygningen er velegnet til vidt forskellige formål:

· mødelokale, bespisning
· udstilling, information,
· musik/underholdning, dans
· handel, bøger, grønt, brugt, bytte, antik
· kultur, biograf, foredrag, børneteater,
og meget meget mere.