KULTURLADEN

ET GODT MØDESTED

Kulturladen er åben for alle, som ønsker at deltage i det kulturelle og sociale liv i Fuglebjerg.

Lejepriser

Information

Lejeansøgning

 

 

Mandag - fredag
kl. 07 - 18,
lørdag kl. 07 - 14

Mandag - fredag
kl. 18 - 22,
lørdag kl. 14 - 22,
søn- og helligdag
kl. 07 - 22.

Alle dage kl. 22 - 07

Områder for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder (bykerne)

55 dB

45 dB

40 dB

Grænseværdierne er angivet som det A-vægtede ækvivalente korrigerede støjniveau,støjbelastningen.
Det ækvivalente støjniveau er støjens middelværdi over et længere tidsrum
(om dagen 8 timer, om aftenen 1 time og om natten ½ time).
Hvis støjen indeholder tydeligt hørbare toner eller impulser skal man lægge 5 dB til det ækvivalente støjniveau for at bestemme støjbelastningen.

Støjgrænserne i et støjvilkår skal overholdes i alle punkter udendørs i det pågældende område, og altså ikke kun i nærheden af bygningerne.

For områder med boliger er der en yderligere vejledende grænseværdi for det højeste øjebliksniveau af støjen om natten, støjens maksimalværdi.
Grænseværdien for maksimalniveauet er 50 eller 55 dB.

Decibelskala

180 dB Kanon, trommehinden brister
160 dB Kraftig ammunition
140 dB Maximale niveau i typisk orkestergrav
135 dB Maximale niveau ved typisk udendørs koncert
125 dB Smertegrænse
120 dB Kraftig flyvemaskinestøj
110 dB Diskoteksmusik, kraftig walkman, øvelokale for rockband
100 dB Kraftigt musikanlæg
90 dB Voldsom råben
85 dB Maximal grænse for arbejdsstøj
80 dB Typisk hårtørrer, trafikeret gade
70 dB Støjende restaurant, støj fra personbil
65 dB Typisk gadestøj i beboelsesområder
60 dB Almindelig samtale
50 dB Dæmpet tale
40 dB Dæmpet radiomusik
30 dB Fuglesang, hviskende tale
20 dB Hænder, der gnides mod hinanden
10 dB Svag raslen af blade
0 dB Høretærskel for normalt øre